Naša Banka

Temelji NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA postavljeni su na osnovama Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Glavna Filijala Bijeljina, koja se 1974. godine konstituisanjem privrede na osnovama Ustava transformisala iz Privredne banke Sarajevo Filijala Bijeljina. Godine 1992. osnovana je Semberska banka a.d. Bijeljina, kao pravni sljedbenik Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Glavna Filijala Bijeljina. Semberska banka a.d. Bijeljina je kroz sledeće statusne promjene 2001. godine, nakon provedenog postupka privatizacije pripojena Pavlović International Bank a.d. Slobomir Bijeljina, dok su 2002. i 2003. godinu obilježile statusne promjene, kupovine i pripajanja Privredne banke a.d. Brčko i Privredne banke a.d. Doboj.

Do 2019. godine, Banka posluje pod nazivom Pavlović International Banka a.d. Slbomir, Bijeljina, kada kroz kroz prodaju akcija na sekundarnom tržištu i izvršenu dokapitlizaciju, stiče nove vlasnike, i ojačana novim kapitalom mijenja naziv u NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA. Većinsko vlasništvo nad kapitalom Banke stiču četiri respektabilna nezavisna akcionara, domaća pravna lica, čime je izvršena značajna diverzifikacija vlasništva na akcijama Banke i pojačana stabilnost poslovanja novim kapitalom.

Duga tradicija bankarstva u različitim istorijskim periodima i okolnostima ukazuje ne samo na kontinuitet u poslovanju nego i na postojanje vrijednosti koje su očuvane do današnjih dana kroz optimalan balans tradicionalnog i modernog.

Kao domaća banka, sa domaćim kapitalom NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje dugo poslovanje kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, ostaje simbol kako lokalne tako i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka svojim poslovanjem pokriva skoro cijelo područje Republike Srpske, od Banja Luke do Istočnog Sarajeva, gdje u svakom većem mjestu ima svoj organizacioni dio, sa ukupno šest filijala, četrnaest ekspozitura, i devet agencija.

Naš tim profesionalno, pouzdano i temeljno priprema osnove za sigurno širenje poslovanja koje će kao i do sada biti prepoznatljivo po kvalitetu i sigurnosti, jer nam je namjera da u tom prepoznatljivom duhu dobre tradicije trajemo i razvijamo se spremno dočekujući nove izazove.

Fokusiramo se na klijente sa pažnjom dobrog domaćina i privrednika, osluškujući pojedinačne zahtjeve i izazove. Naši ljudi imaju iskustvo da procjene potrebe klijenata i autoritet da predstave rješenje, da odluku donesu brzo i efikasno sa minimumom birokratije. U našoj banci, koja broji preko 200 zaposlenih radnika, klijent je centar pažnje i njegovo dobro finansijsko stanje zaista je naš prioritet.

Namjera i plan NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA je da se poslovni sistem sigurno širi, sa ciljem pružanja što kvalitetnije i brže usluge klijentima, u skladu sa poslovnom politikom menadžmenta, koja podrazumijeva dalje unapređenje i proširenje ponude uz izgradnju stabilne i perspektivne pozicije na tržištu uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti poslovanja.