Naša Banka

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA kao domaća banka, sa domaćim kapitalom spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje dugo poslovanje kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka svojim poslovanjem pokriva skoro cijelo područje Republike Srpske, od Banja Luke do Istočnog Sarajeva, gdje u svakom većem mjestu ima svoj organizacioni dio.

Naš tim profesionalno, pouzdano i temeljno priprema osnove za sigurno širenje poslovanja koje će kao i do sada biti prepoznatljivo po kvalitetu i sigurnosti, jer nam je namjera da u tom prepoznatljivom duhu dobre tradicije trajemo i razvijamo se spremno dočekujući nove izazove.

Fokusiramo se na klijente sa pažnjom dobrog domaćina i privrednika, osluškujući pojedinačne zahtjeve i izazove. Naši ljudi imaju iskustvo da procjene potrebe klijenata i autoritet da predstave rješenje, da odluku donesu brzo i efikasno sa minimumom birokratije. U našoj banci, koja broji preko 200 zaposlenih radnika, klijent je centar pažnje i njegovo dobro finansijsko stanje zaista je naš prioritet.

Namjera i plan NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA je da se poslovni sistem sigurno širi, sa ciljem pružanja što kvalitetnije i brže usluge klijentima, u skladu sa poslovnom politikom menadžmenta, koja podrazumijeva dalje unapređenje i proširenje ponude uz izgradnju stabilne i perspektivne pozicije na tržištu uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti poslovanja.

Banka kroz vrijeme