Naša Banka

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA kao domaća banka, sa domaćim kapitalom spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje poslovanje duže od 130 godina, kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka je prošla niz akcija na polju usavršavanja svih procesa i usluga poslovnog ambijenta, te je u posljednjoj i tokom ove poslovne godine pribilježila poslovni rast iz kojeg se vidi da sinergija poslovne tradicije i inovativnih rješenja donosi sjajne rezultate, stabilnost i sigurnost.

Posljednjom trgovinom akcijama došlo je do ukrupnjavanja kapitala i promjene vlasništva, gdje je kompanija Galens Invest Finance d.o.o Zvornik, postala većinski vlasnik sa preko 99% upravljačkih prava, što dokazuje da su namjere akcionara da stvore jaku i stabilnu finansijsku instituciju, uz mnoštvo planiranih novih aktivnosti u svim segmentima poslovanja banke, kroz povećanje broja poslovnica i broja zaposlenih, te stalnim ulaganjem u nove tehnologije i u podizanje nivoa kapitala i likvidnosti banke.

VIZIJA I MISIJA

  • Širenje sigurne i optimizovane poslovne mreže, sa ciljem pružanja kvalitetnih, pouzdanih i brzih usluga i proizvoda za klijente (fizička i pravna lica).
  • Osluškivanje potreba lokalnih zajednica i klijenata,te u prepoznatljivom duhu dobre tradicije, razvijamo se i nudimo rješenja
  • Njegovanje, građenje i usavršavanje naših zaposlenih

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-23-000280 od dana 06.04.2023. godine, Naša Banka posluje sa sjedištem u Banja Luci, na adresi Ivana Franje Jukića br. 1.

Banka kroz vrijeme